21 februari 2023

Dit document bevat alle vragen die in de uitvraag van 2023 onderdeel zijn van Waterschapsspiegel. Deze zijn weergegeven in zogenaamde ‘doelenbomen’. Voor ieder thema van Waterschapsspiegel is een kapstok gemaakt, startend vanuit een hoofddoel (wat willen de waterschappen met dit thema bereiken?), dat is onderverdeeld in subdoelen (welke onderwerpen vallen binnen dit thema?), en die weer in succesfactoren (wat zijn de gezamenlijke meetlatten die we hanteren?).

Iedere succesfactor wordt gemeten met een aantal prestatie indicatoren, die uiteindelijk leiden tot de vragen en bijbehorende toelichting. In de uitvraag en in de databank is elk gegeven te herkennen aan een specifieke code. De nummering van de vragen kan jaarlijks wijzigen (vanwege andere volgorde of andere aanpassingen in de vragenlijst), de codes blijven hetzelfde.