Waterschapsspiegel

Waterschapsspiegel is de overkoepelende bedrijfsvergelijking van de Nederlandse waterschappen. Naast Waterschapsspiegel vergelijken de waterschappen ook op specifieke onderwerpen periodiek hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven met elkaar.

Bedrijfsvergelijkingen dragen bij aan een transparante bedrijfsvoering en zijn een middel om van elkaar te leren en te verbeteren.

 
 

Over bedrijfsvergelijkingen

De bedrijfsvergelijkingen van de waterschappen dragen bij aan transparantie, verantwoording en een betere bedrijfsvoering. Door middel van bedrijfsvergelijkingen kunnen waterschappen hun beleidseffecten, prestaties, kosten en tarieven met elkaar vergelijken.

Door de bedrijfsvergelijkingen openbaar te maken, wil de Unie van Waterschappen inzicht geven in de wereld van de waterschappen. Daarbij is niet alleen aandacht voor de prestaties die de waterschappen leveren en de kosten die daarmee gepaard gaan, maar ook voor de context waarbinnen de waterschappen hun werk doen.

Nieuws

3 oktober 2023

Waterschappen maken hoge duurzaamheidsambities waar

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

26 september 2023

Nieuwe gegevens over prestaties waterschappen op Waterschapsspiegel.nl

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

27 juni 2023

Staat van Ons Water: ministerie en waterschappen kijken samen vooruit

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

25 mei 2023

Nationale rapportage Sustainable Development Goals naar de Tweede Kamer gestuurd

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

17 mei 2023

Rapportage Staat van Ons Water naar Tweede Kamer gestuurd

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

4 oktober 2022

Prestaties van de waterschappen inzichtelijk in Waterschapspeil 2022

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

4 oktober 2022

Waterschappen zuiveren meer rioolwater en hergebruik water neemt toe

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

4 oktober 2022

Webinar waterschapspeil

Lees meer

22 september 2022

Inschrijven nieuwsbrief

Lees meer

20 september 2021

10 jaar Klimaatmonitor Waterschappen: succesvol verduurzamen

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

24 augustus 2021

Thema’s en trends bij de waterschappen in 2020

Lees verder op unievanwaterschappen.nl

26 juni 2020

Leren en verbeteren… wat is daarvoor nodig?

Lees meer

25 november 2019

Column Cor Roos: De kracht van bedrijfsvergelijkingen

Lees meer

22 februari 2019

Nieuws

Lees meer

30 augustus 2018

WGI: ‘Ga aan de slag met principes van goed waterbeheer’

Lees meer

29 augustus 2018

Uitvraag Waterschapsspiegel 2018

Lees meer

28 augustus 2018

Klimaatinvesteringen hebben invloed op waterschapsbelasting

Lees meer

22 februari 2017

Het hoe en waarom van de waterschapsbelastingen

Lees meer

22 februari 2017

CBS: ‘Laagste groei waterschapsbelastingen sinds 2009’

Lees meer