De bedrijfsvergelijkingen worden gecoördineerd en gefaciliteerd door de Unie van Waterschappen. Deze website is in beheer bij de Unie van Waterschappen.

Het WAVES open data-systeem is een product van ABF Research B.V. en is tot stand gekomen onder begeleiding van de Unie van Waterschappen met inbreng van alle waterschappen.

Adresgegevens

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
Nederland

Postbus 93218
2509 AE Den Haag

Website

unievanwaterschappen.nl

Telefoon en e-mail

070 – 351 97 51
bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl