Werk jij bij jouw waterschap aan schoon en/of voldoende oppervlaktewater? Vind je het leuk je steentje bij te dragen aan transparante en beschikbare informatie hierover? En doe je graag mee aan een goed gesprek binnen de sector om vanuit een brede blik van elkaar te leren en elkaar te inspireren rond actualiteiten binnen deze thema’s? Dan is de regiegroep bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen op zoek naar jou!

Bekijk de volledige vacaturetekst

In de regiegroep bedrijfsvergelijkingen voeren waterschappen en de Unie van Waterschappen samen regie op de jaarlijkse bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel en verschillende verdiepende vergelijkingen. We zijn op zoek naar 2 collega’s vanuit de waterschapssector die het leuk vinden om hier in woord en daad aan bij te dragen, als themaregisseur 'schoon water' en themaregisseur 'voldoende water'.

Achtergrond: de bedrijfsvergelijkingen

Als sector zijn we transparant over het werk van de waterschappen en het belang daarvan voor de samenleving: zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water voor iedereen in Nederland. Dat doen we door jaarlijks gegevens te verzamelen en daar bedrijfsvergelijkingen van te maken. Die informatie gebruiken we om ons werk en onze uitdagingen te delen met het bredere publiek en als basis om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Lees meer in de missie van en de visie op de bedrijfsvergelijkingen.

Wat levert het je op?

  • Goed overzicht van (en inzicht in) de rijkdom aan gegevens die beschikbaar is t.b.v. leren en verbeteren met collega-waterschappen;
  • De mogelijkheid om de belangen van jouw eigen organisatie m.b.t. de inhoud of het proces van bedrijfsvergelijkingen direct onder de aandacht te brengen (en tot verbetering te komen);
  • Een uitbreiding van je landelijke waterschapsnetwerk;
  • Een verbreding van je blik op het waterschapswerk, omdat je als lid van de regiegroep uiteindelijk meedenkt over het geheel aan thema's binnen de bedrijfsvergelijkingen.

Interesse?

Deel je interesse dan vóór 21 juni 2021 met Miranda Pieron, projectleider bedrijfsvergelijkingen bij de Unie van Waterschappen: mpieron@uvw.nl of 06 11 29 10 12. Laat in je mail weten voor welk waterschap je werkt en in welke functie. En geef kort aan waarom je graag bij de regiegroep bedrijfsvergelijkingen wil aansluiten. Ook voor vragen kun je bij Pieron terecht.