Waterschapsspiegel is de grootste bedrijfsvergelijking die voor en door de waterschappen wordt uitgevoerd. Jaarlijks leveren alle waterschappen gegevens aan over hun prestaties en kosten. Rapportage vindt eens in de 2 jaar plaats.

De publicatie Waterschapspeil geeft een breed beeld van de trends en ontwikkelingen in de sector. Waterschapspiegel geeft inzicht in de resultaten van verschillende waterschappen. Centraal staan de kerntaken van de waterschappen, hoe zij die op een maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren, en welke kosten dat met zich meebrengt.

Inzicht, leren en verbeteren

Het uitvoeren van de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel dient een dubbel doel:

  • Transparantie en verantwoording: Doen de waterschappen wat ze beloven? Houden zij zich aan wettelijke afspraken? Resultaten uit Waterschapsspiegel worden gebruikt om de voortgang op verschillende afspraken te rapporteren aan ministeries.
  • Leren en verbeteren: Wat kunnen waterschappen van elkaar leren en waar liggen kansen tot verbetering? Rond een aantal thema’s worden leerkringen gefaciliteerd om het uitwisselen van kennis en kunde de faciliteren.

Open data

De gegevens uit de Waterschapsspiegel zijn ook als open data beschikbaar in een speciaal daarvoor ontwikkelde omgeving, Waves.

> Ga naar het WAVES dashboard 

> Ga naar de WAVES database