Het water dat via gootstenen, doucheputjes en toiletten wordt weggespoeld, komt terecht bij 1 van de 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Jaarlijks zuiveren de waterschappen bijna 2 miljard m3 afvalwater.

Elke 3 jaar worden de prestaties en kosten hiervan op een rij gezet in de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ).

Onderwerpen

Onderwerpen van deze vergelijking zijn onder andere de zuiveringsprestaties (nalevingspercentage, rendement, slibvergisting), kosten, belastingtarieven, discrepantie, chemicaliënverbruik, en toepassing en ontwikkeling van innovaties. Data over energieverbruik en CO2-uitstoot worden ontleend aan de Klimaatmonitor Waterschappen.

Gemakkelijk vergelijken

Ga naar het WAVES-dashboard van de BVZ om de prestaties van verschillende waterschappen gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Het dashboard biedt inzicht in de belangrijkste indicatoren op het niveau van waterschappen en op het niveau van zuiveringsinstallaties. Nog meer weten? Via het dashboard kunt u doorklikken naar de WAVES-databank, waar alle gegevens uit de bedrijfsvergelijkingen openbaar beschikbaar zijn.

> Ga naar het WAVES-dashboard van de BVZ