Het water dat via gootstenen, doucheputjes en toiletten wordt weggespoeld, komt terecht bij één van de 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. Jaarlijks zuiveren de waterschappen zo’n 2 miljard m3 afvalwater.

Elke 3 jaar worden de prestaties en kosten hiervan op een rij gezet in de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ).

Onderwerpen

Onderwerpen van deze vergelijking zijn onder andere de zuiveringsprestaties (nalevingspercentage, rendement, slibvergisting), kosten, belastingtarieven, discrepantie, chemicaliëngebruik, en toepassing en ontwikkeling van innovaties. Data over energieverbruik en CO2-uitstoot worden ontleend aan de Klimaatmonitor Waterschappen.

Zuiveringsbeheer-app

Er is een app ontwikkeld, die alle kernindicatoren van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer in een overzichtelijk dashboard weergeeft. Dit maakt het gemakkelijk om waterschappen met elkaar te vergelijken.

> Bekijk de open data Zuiveringsbeheer

> Download Zuiveringsbeheer-app (iOS)