Zonder duinen en dijken zou 60 procent van Nederland geregeld onder water staan. Om in ons gebied te kunnen wonen, werken en recreëren, kunnen we niet zonder goede bescherming tegen hoogwater.

Goed onderhoud van dijken en duinen is hierbij onmisbaar. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van regionale waterkeringen.

De waterschappen kijken regelmatig hoe ze ervoor staan op het gebied van waterkeringbeheer en welke ontwikkelingen er spelen bij andere waterschappen. In 2021 is er een bedrijfsvergelijking uitgevoerd rondom waterkeringbeheer. Daarbij lag de focus op het leren van elkaar. Vanwege dit lerende karakter is de rapportage alleen beschikbaar voor waterkeringbeheerders.