Waar verschillen zichtbaar worden ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren. In leerkringen gaan waterschappen daarom met elkaar in gesprek over een aantal actuele thema’s. Deze thema’s worden op basis van resultaten van de bedrijfsvergelijkingen geïdentificeerd.

Opbrengsten

De beoogde opbrengst van een leerkring is bijvoorbeeld:

  • Uitwisselen van ‘best practices’
  • Nader inzicht in kwaliteits- of kostendrijvers
  • Met elkaar ontwikkelen van een (meet- of uitvoerings -)methodiek
  • Met elkaar vaststellen/aanscherpen van prestatie-indicatoren en bijbehorende vragen voor een verdiepende bedrijfsvergelijking.

Een leerkring komt 3 of 4 keer bijeen, waarna een verbetertraject in gang kan worden gezet, of een onderwerp verder kan worden uitgediept in een bestaand of op te richten platform vanuit de waterschappen.

Verslagen van de leerkringen kun je opvragen bij Anna Veldhoen via bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl.