Waar verschillen zichtbaar worden ontstaat de mogelijkheid om van elkaar te leren. In leerkringen gaan waterschappen daarom met elkaar in gesprek over een aantal actuele thema’s. Deze thema’s worden op basis van resultaten van de bedrijfsvergelijkingen geïdentificeerd.

Naar aanleiding van Waterschapsspiegel 2016 zijn 3 leerkringen gestart, over de inrichting van klantprocessen (dienstverlening), over oplossingen voor zoetwaterberging (voldoende water), en over de rol van waterschappen in de energietransitie (maatschappelijk verantwoord handelen). Verslagen zijn op te vragen bij Miranda Pieron via bedrijfsvergelijkingen@uvw.nl.

Opbrengsten

De beoogde opbrengst van een leerkring is bijvoorbeeld:

  • Uitwisselen van ‘best practices’
  • Nader inzicht in kwaliteits- of kostendrijvers
  • Met elkaar ontwikkelen van een (meet- of uitvoerings -)methodiek
  • Met elkaar vaststellen/aanscherpen van prestatie-indicatoren en bijbehorende vragen voor een verdiepende bedrijfsvergelijking.

Een leerkring komt 3 of 4 keer bijeen, waarna een verbetertraject in gang kan worden gezet, of een onderwerp verder kan worden uitgediept in een bestaand of op te richten platform vanuit de waterschappen.