Waterschappen verlenen een belangrijke dienst aan de samenleving. Zij zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water voor alle belanghebbenden in hun beheergebied. Waterschappen willen daarom transparant zijn en van elkaar leren om gezamenlijk te verbeteren.

Om die reden leveren alle waterschappen jaarlijks gegevens aan over hun prestaties en kosten. Die gegevens vormen de basis van verschillende bedrijfsvergelijkingen. Onderwerpen zijn de uitvoering van kerntaken en de mate waarin die op een maatschappelijk verantwoorde manier worden uitgeoefend, in goed contact met de omgeving, en tegen aanvaardbare kosten.

Soorten en maten

Iedere 2 jaar verschijnen de rapportages Waterschapspeil (trends en ontwikkelingen in de waterschapssector) en Waterschapsspiegel (prestaties en kosten van waterschappen). Hierin komen alle thema’s aan bod. Verschillende verdiepende bedrijfsvergelijkingen concentreren zich op 1 specifiek onderwerp. Deze worden minder frequent uitgevoerd. De resultaten zijn online in te zien in de WAVES databank.

Leren en verbeteren

De resultaten van de bedrijfsvergelijkingen vormen het startpunt voor een gesprek, een basis om dieper te duiken in leerzame en inspirerende verhalen. Deze staan centraal tijdens verschillende leerkringen. Het gaat er niet om de beste of de goedkoopste te zijn: waterschappen leveren immers maatwerk aan hun eigen omgeving.

Dag van de Duiding 2020

12 mei 2020 heeft de Unie van Waterschappen de Dag van Duiding voor Waterschapsspiegel georganiseerd. In aanloop naar deze dag is een webinar opgenomen over de achtergrond en inhoud van de bedrijfsvergelijkingen. De focus ligt met name op Waterschapsspiegel en de uitvraag daarvan over 2019. Nieuwsgierig? Bekijk onderstaande webinar.