22 februari 2017
Waarom betalen we waterschapsbelasting? En waar wordt deze aan besteed? Waterschappen heffen belastingen om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden. Waterschappen betalen hun taken vrijwel volledig uit eigen belastingheffing. De Unie van Waterschappen geeft uitleg in het boekje Waterschapsbelastingen 2017 – Het hoe en waarom.

De Unie van Waterschappen inventariseert elk jaar de tarieven van de waterschappen. Ondanks de steeds grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit lukt het de waterschappen al jaren om een beperkte lastenstijging vast te houden.

Toine Poppelaars, portefeuillehouder Financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen: “Huishoudens krijgen in 2017 gemiddeld met een lastenstijging van zo’n 4 euro te maken. Dat komt neer op 33 eurocent per maand. Gezien de grote opgaven waarvoor waterschappen staan, is enige lastenstijging onvermijdelijk. Ik vind het een knappe prestatie dat deze stijging maar net iets boven inflatieniveau ligt.”

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Met hun investeringen spelen waterschappen in op klimaatverandering, de grootste maatschappelijke en bestuurlijke opgave van deze eeuw. Deze investeringen leiden tot hogere kosten. Door innovaties, samenwerking en efficiënt werken houden waterschappen de kostenstijging en daarmee de lastenstijging voor particulieren en bedrijven zo laag mogelijk.”

Meer informatie over de besteding van waterschapsbelasting is te vinden op de website waterschapsspiegel.nl/belastingen. Ook zijn daar de open data van de waterschappen te vinden.