30 augustus 2018
Tijdens het 8e Wereld Waterforum in Brazilië presenteerde het OECD Water Governance Initiative (WGI) een rapport over de principes van goed waterbeheer en goede governance.

Het WGI vraagt de internationale watersector om de principes uit het rapport toe te passen. Goed watermanagement is namelijk cruciaal voor duurzame groei.

Peter Glas, voorzitter van het WGI, presenteerde het rapport Implementing the OECD Principles on water Governance: Indicator Framework and Evolving Practices aan José Ángel Gurria, de secretaris van de OECD.

Bijdrage waterschappen

Ook de Nederlandse waterschappen leverden een bijdrage aan het rapport van WGI. Zo staan er casussen in over:

  • Een pilot voor de toepassing van de WGI-indicatoren in Oost-Brabant. Hieraan werkten Deltares, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, de gemeente Helmond, waterschap De Dommel, Universiteit Utrecht, KWR en de Unie van Waterschappen mee.
  • Waterschapsspiegel, de bedrijfsvergelijkingen van de Unie van Waterschappen.
  • De afhandeling van waterschade in 2016 door waterschap De Dommel.
  • De waterbrigade in Kampen, vrijwilligers die waterschap Drents Overijsselse Delta helpen bij hoogwater.

> Rapport Implementing the OECD principles on water governance: indicator framework and evolving practices