22 februari 2017
De waterschappen verwachten in 2017 ruim 2,7 miljard euro te innen aan heffingen, 1,8% meer dan in 2016. Dit is de laagste groei sinds de invoering van het huidige belastingstelsel van de waterschappen in 2009. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Droog, veilig en leefbaar

Waterschappen heffen belastingen om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden. Met hun investeringen spelen ze in op ontwikkelingen als zeespiegelstijging, droogte, regenwateroverlast, bodemdaling en verzilting. Waterschappen financieren hun taken vrijwel volledig uit eigen belastingheffing. Door innovaties, samenwerking en efficiënt werken houden ze de stijging van de waterschapsbelastingen zo laag mogelijk.

Watersysteemheffing en zuiveringsheffing

De belangrijkste waterschapsbelastingen zijn de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Uit de watersysteemheffing wordt alles betaald wat nodig is om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. De opbrengst van deze heffing stijgt in 2017 met 3,2% naar ruim 1,4 miljard euro.

Met de opbrengst van de zuiveringsheffing dekken de waterschappen de kosten voor het zuiveren van het afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. De opbrengst van deze heffing stijgt in 2017 met 0,4 procent naar 1,3 miljard euro.

Waterschapsbelastingen 2017

Op 6 maart verschijnt de uitgave Waterschapsbelastingen 2017 – Het hoe en waarom. In dit boekje staat meer achtergrondinformatie over de waterschapsheffingen van dit jaar. Op dat moment bevat ook Waterschapsspiegel.nl de meest actuele informatie en cijfers over de waterschapsbelastingen.