Privacyverklaring Unie van Waterschappen voor de website waterschapsspiegel.nl.

Unie van Waterschappen, gevestigd aan Koningskade 40, 2596AA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website https://www.waterschapsspiegel.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Unie van Waterschappen respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Contactgegevens

Koningskade 40
2596AA Den Haag
+31 70 3519751
info@uvw.nl

Privacy officer

Hoewel de Unie van Waterschappen geen functionaris gegevensbescherming in dienst heeft, is er een Privacy Officer werkzaam voor de Unie van Waterschappen. De Privacy Officer vervult een vergelijkbare rol als de functionaris gegevensbescherming, maar bekleedt niet de formele rol van een functionaris gegevensbescherming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Privacy Officer controleert of de Unie van Waterschappen zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de Privacy Officer de Unie van Waterschappen over het verwerken van persoonsgegevens. Heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die de Unie van Waterschappen van u heeft, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer door een mail te sturen naar privacy@uvw.nl.

De Unie van Waterschappen verwerkt geen persoonsgegevens via deze website.

Analytics

Unie van Waterschappen analyseert met Google Analytics het bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. User ID’s staan uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon, computer of adres.

Delen van persoonsgegevens

De Unie van Waterschappen verkoopt geen gegevens aan derden.

Cookies

Unie van Waterschappen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.