Disclaimer

Deze website wordt geproduceerd en beheerd door de Unie van Waterschappen. Het aan deze website gekoppelde WAVES open data systeem is een product van ABF Research B.V. en is tot stand gekomen onder begeleiding van de Unie van Waterschappen met inbreng van alle waterschappen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die ABF Research B.V. aan de samenstelling van dit informatiesysteem besteedt, is het mogelijk dat weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Aan de informatie in WAVES kunnen geen rechten worden ontleend.

Zowel ABF Research B.V. als de Unie van Waterschappen kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de applicatie en informatie in WAVES.

De informatie in WAVES wordt regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.