KPI: Zuiveringsprestatie
KPI: Naleving lozingseisen

KPI: Zuiveringsprestatie

Rioolwater bevat stoffen die we niet terug willen vinden in ons water of voedsel. Bacteriën, fosfaten, stikstof, maar ook medicijnresten. Waterschappen filteren de meeste van deze stoffen eruit, maar het wordt steeds belangrijker om de vervuiling bij de bron aan te pakken.

2013 87,1%

2015 87,2%

KPI: Naleving lozingseisen

Het gezuiverde afvalwater moet aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen, voordat het geloosd mag worden op het oppervlaktewater. Dit is vooral belangrijk in kwetsbare natuurgebieden.

2013 98,7%

2015 99%