KPI: Schoon zwemwater
KPI: Chemische vervuiling
KPI: Goede kwaliteit visstand

KPI: Schoon zwemwater

De waterschappen nemen maatregelen voor een goede waterkwaliteit. Daarnaast zijn de waterschappen verantwoordelijk voor het bewaken van de zwemwaterkwaliteit. Zwemwater wordt getoetst op een aantal bacteriën, zoals e-coli. Actuele gegevens zijn te bekijken via de Zwemwater-app.

2013 95%

2015 97%

KPI: Chemische vervuiling

Op Europees niveau is vastgelegd wat de maximaal toegestane concentraties van chemische stoffen in oppervlaktewater zijn. De normen voor chemische vervuiling zijn aangescherpt. Als een water voor één stof niet voldoet, scoort het hele water onvoldoende.

2013 47%

2015 57%

KPI: Goede kwaliteit visstand

In 2006 zijn de waterschappen gestart met het monitoren van de visstand volgens Europese richtlijnen. De visstand is een goede graadmeter voor de waterkwaliteit. De afgelopen jaren hebben de waterschappen hard gewerkt om de leefomgeving voor vissen te verbeteren.

2013 35%

2015 37%