KPI: Voldoen aan normen voor wateroverlast
KPI: Gebieden met een actueel peilbesluit

KPI: Voldoen aan normen voor wateroverlast

Om onaanvaardbare wateroverlast te voorkomen zijn waterbergingen ingericht. Dat zijn bijvoorbeeld meren of polders die bij hevige regenval extra water kunnen opnemen.

2013 99%

2015 99,1%

KPI: Gebieden met een actueel peilbesluit

In een peilbesluit stellen de waterschappen elke 10 jaar streefpeilen vast. Waterpeilen zijn afhankelijk van het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw. Een nieuw peilbesluit hangt samen met maatregelen die worden uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren. Belanghebbenden praten mee over een nieuw peilbesluit.

2013 60%

2015 81%