KPI: Primaire waterkeringen die aan de normen voldoen
KPI: Getoetste km regionale waterkeringen die aan de normen voldoen

KPI: Primaire waterkeringen die aan de normen voldoen

3.600 kilometer primaire keringen beschermen ons land tegen overstromingen vanuit zee, het IJsselmeer en de grote rivieren. Door hogere eisen aan veiligheid en klimaatverandering moeten we blijven investeren.

2013 69%

2015 73%

KPI: Getoetste km regionale waterkeringen die aan de normen voldoen

10.000 kilometer regionale keringen beschermen ons land tegen wateroverlast vanuit kanalen, vaarten en boezemwater en dienen als achtervang bij overstromingen van het buitenwater.

2013 5.944 km

2015 4.822 km