KPI: Totale nettokosten
KPI: Totale belastingopbrengst

KPI: Totale nettokosten

Tot 2011 was het Rijk verantwoordelijk voor de financiering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat de waterschappen vanaf 2011 jaarlijks 81 miljoen euro voor eigen rekening nemen. Dit bedrag wordt geleidelijk verhoogd tot 181 miljoen euro per jaar vanaf 2015.

2013 2,4 mld euro

2015 2,6 mld euro

KPI: Totale belastingopbrengst

De hoogte van de belastingen die de waterschappen opleggen, verschilt per gebied. Dit komt onder andere door de aard van het gebied en verschillen in taken. Veel of weinig inwoners, aanwezigheid van hoogteverschillen, wel of geen primaire keringen en de mate van agrarische activiteit zijn voorbeelden van factoren die hier invloed op hebben.

2013 2,5 mld euro

2015 2,6 mld euro