Over Waterschapsspiegel

Waterschapsspiegel is de naam voor de bedrijfsvergelijking van de Nederlandse waterschappen. In Waterschapsspiegel vergelijken de waterschappen hun beleidseffecten, prestaties en kosten met elkaar. Zo krijgen de waterschappen meer inzicht in hun functioneren en in de kosten van hun werk. Bovendien is het voor de waterschappen een platform om inzicht te geven in hun prestaties.

De bedrijfsvergelijkingen worden gecoördineerd en gefaciliteerd door de Unie van Waterschappen. Waterschappen nemen zelf het initiatief om te komen tot bedrijfsvergelijkingen. De Unie van Waterschappen vertaalt deze initiatieven naar rapportages die inzicht geven in de prestaties van de waterschappen.

Naast de algemene bedrijfsvergelijkingen uit Waterschapsspiegel zijn er meerdere bedrijfsvergelijkingen die gericht zijn op een specifiek onderwerp, zoals belastingen, baggeren of zuiveringsbeheer. Deze vergelijkingen worden afwisselend eens per 3 tot 4 jaar uitgevoerd.

Op deze website zijn een aantal van de belangrijkste kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) per onderwerp verzameld. De complete bedrijfsvergelijkingen zijn als PDF-brochure te downloaden. Daarnaast vindt u op deze website links naar de open data van de waterschappen.

>> Meer over bedrijfsvergelijkingen bij de waterschappen