Eens in de 2 jaar worden de resulterende inzichten gepubliceerd. De rapportage Waterschapsspiegel toont het beeld per waterschap, waar Waterschapspeil inzoomt op sectorbrede trends en ontwikkelingen.

Het uitvoeren van de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel dient meerdere doelen:

  • Inzicht in verschillen leidt tot kansen om van elkaar te leren door gezamenlijke duiding en analyse: wat kan beter?
  • Nagaan waar mogelijkheden om zaken gezamenlijk op te pakken: welke collectieve inzet (projecten, lobby) is nodig?
  • Bijdragen aan transparantie over prestaties en kosten in de waterschapssector: doen de waterschappen wat ze beloven?
  • Verantwoording afleggen over het behalen van (wettelijke) afspraken: houden de waterschappen zich aan gemaakte afspraken?