Bijeenkomst voor de contactpersonen van alle waterschappen die de gegevens aanleveren voor de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer over het jaar 2018.